Smart Academy Logo

Smart Academy Cluj-Napoca

Scurtă descriere/ Short description:

Smart Robotix Academy next level of education. Activitati de tip hands-on dincolo de carti si teorie.
Verticala/ Vertical:
Anul înființării/ Foundation year:
2021
Orașul/ City:
Cluj-Napoca
Nr. angajați/ No. of employees:
1-10
Piața de desfacere/ Sales market:
Modelul de afacere/ Business
Model:
Anul ultimei runde de investiții/Year of last investment round:
2021
Sursa investiției/ Source of investment: