PROCESIO

PROCESIO

Scurtă descriere/ Short description:

No-code platform to build enterprise-grade custom software & automation
Verticala/ Vertical:
Anul înființării/ Foundation year:
2020
Orașul/ City:
București
Nr. angajați/ No. of employees:
11-30
Piața de desfacere/ Sales market:
Modelul de afacere/ Business
Model:
Anul ultimei runde de investiții/Year of last investment round:
2021
Sursa investiției/ Source of investment: