Planable Logo

Planable

Scurtă descriere/ Short description:

Planable este locul în care echipele de social media pot colabora mai eficient, concentrându-se astfel mai mult pe partea creativă a procesului.
Verticala/ Vertical:
Anul înființării/ Foundation year:
2016
Orașul/ City:
Bucuresti
Nr. angajați/ No. of employees:
11-30
Piața de desfacere/ Sales market:
Modelul de afacere/ Business
Model:
Anul ultimei runde de investiții/Year of last investment round:
2019
Sursa investiției/ Source of investment: