medicpad

MedicPad

Scurtă descriere/ Short description:

We are software nurses for hospital doctors.
Verticala/ Vertical:
Anul înființării/ Foundation year:
2019
Orașul/ City:
București
Nr. angajați/ No. of employees:
1-10
Piața de desfacere/ Sales market:
Modelul de afacere/ Business
Model:
Anul ultimei runde de investiții/Year of last investment round:
2020
Sursa investiției/ Source of investment: